Pamaskong Pambata 2008

Pamaskong Pambata 2008

Ang Pamaskong Pambata ay taunang programang handog ng UPAAS para sa mga kabataan sa Pilipinas. Isa itong simpleng Christmas Party kung saan may kainan, konting palaro at regalo para sa mga bata.
Ngayong taon, ito ay gaganapin sa National Children’s Hospital kasama ang mga batang may malulubhang karamdaman at nararatay sa tatlong wards ng ospital: Hematology (leukemia and other blood-related diseases), Cardio-Nephro (heart and kidney diseases), and Oncology (yung may mga cancer).
Ang iba pang mga detalye para sa mga nais pumunta at makilahok:
Pamaskong Pambata 2008
December 27, 2008
2:00 – 4:00 PM
National Children’s Hospital, Level 4 (malapit sa St. Luke’s)
Contact Person: Lester Ordan (+63-0915-539- 8284)
Sa mga nais tumulong sa pamamagitan ng donasyon, o sa mga dadalo sa Dec 27, makipag-ugnayan lamang po kay Ka Tong Bejo: (+65-91881146) / gilbertbejo@ hotmail.com
MALIGAYANG PASKO!!!