UPAAS Barrio Fiesta

UPAAS Barrio Fiesta

barrio fiesta

Isama ang pamilya sa UPAAS Barrio Fiesta Potluck!
BBQ at picnic, Palarong Pinoy, at pagtitipon ng pamilyang UPAAS!

Magdala ng paborito ninyong pagkaing Pinoy na pagsasaluhan natin. Makipaglaro ng patintero at habulan. Makipag-kuwentuhan sa kapwa UP alumni!

Sa Setyembre 10, mula alas tres ng hapon hanggang alas siyete ng gabi, sa East Coast Park, Section C, BBQ Pits 10 and 11.

Mag RSVP sa https://goo.gl/d8LFYq.

Leave a Reply

Your email address will not be published.